top of page

Израбокта на радио реклами

Алфа Банка

Американ експрес

Алкалоид

Нико Компјутери

Персил - прашак за перење

Фа Козметика

McDonald's

АМЦ компјутери

Рио Капучино

Вива Сокови

Звечево Комерц

Олимпико

Израбокта на радио џинглови

Фортуна радио - 30 џинглови

Скај Радио - 9 џинглови

Буба Мара Радио - 5 џинглови

Радио 2 - 4 џинглови

bottom of page